skip to Main Content

Hoe gaan jullie om met mijn privacy?

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt onze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent en zonder ons persoonlijke informatie te verstrekken. Als u klant bij ons wordt dan vragen wij u om…

Lees meer

Hoe zeg ik mijn verzekering op?

Natuurlijk willen wij graag dat u klant bij ons blijft. Wilt u toch opzeggen? Neem dan telefonisch contact op met uw adviseur of gebruik ons contactformulier. Uw adviseur zal u vragen om uw opzegging te bevestigen per e-mail. Veel verzekeringen kennen een…

Lees meer

Hoe gaan jullie om met fraude?

Als er fraude gepleegd wordt, gaat dit altijd ten koste van andere klanten. Dat willen wij natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen. Wij gebruiken verschillende manieren om de waarheid te achterhalen en zo fraude op te sporen. Uiteraard houden wij ons…

Lees meer

Wat wordt er bedoeld met polisvoorwaarden?

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis vindt u informatie over: de premie. eigen risico’s. de verzekerde risico’s. de uitsluitingen…

Lees meer

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Nee, er is geen wettelijke verplichting om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het is wel verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, omdat een ongeluk in een klein hoekje zit en dit grote financiële gevolgen kan hebben. Daarnaast is de…

Lees meer

Zijn mijn huisdieren meeverzekerd?

Veel verzekeraars hebben in hun polis opgenomen dat schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd. U kunt bij de verzekeraar navragen of nakijken in de polisvoorwaarden of schade veroorzaakt door huisdieren is meeverzekerd.

Lees meer