skip to Main Content

Wat houdt indexering van het verzekerd bedrag in?

Ieder jaar passen wij het verzekerd bedrag van uw woonhuisverzekering aan op basis van een waarde-index. De verzekerde waarde volgt daarmee de aanpassing van het prijspeil van de bouw in Nederland.