skip to Main Content

Wat wordt er bedoeld met polisvoorwaarden?

Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden. Samen heet dit de polis. In de polis vindt u informatie over:

  • de premie.
  • eigen risico’s.
  • de verzekerde risico’s.
  • de uitsluitingen daarop.
  • uw rechten en plichten.
  • de rechten en plichten van de verzekeraar.

Het is een belangrijk document, dus lees het goed door. En heeft u vragen? Dan kunt u altijd terecht bij uw adviseur.

Zoek de polisvoorwaarden van uw verzekering